Exhibition 2008

gbrUsa30

In 2008 I decided to go for it and rented an exhibition space in Oslo. If you want (and dare) to present your photographic work the right way, you have to put the images on a wall and show them to the public. A lot of people found their way to the exhibition and the sales were well above my expectations.


norskflaggh30Høsten 2008 tok jeg mot til meg og leide jeg et utstillingslokale i Theresesgate v Adamstuen. Skal man formidle bildene sine på en skikkelig måte må de opp på veggen og vises fram for offentligheten.  Utstillingen ble godt besøkt og salget gikk over all forventning.