Exhibition 2009

gbrUsa30In connection with my “Spotlight Award” published in the April 2009 issue of Black&White Magazine, I mounted an exhibition of the originals reproduced in the magazine, as well as some new images. The exhibition took place in Oslo, in a “rent-a-gallery” space for artists. There were plenty of visitors and a lot of inspiring feedback. Nice.


norskflaggh30I forbindelse med presentasjonen i B&W Magazine i april 2009 arrangerte jeg en utstilling av bildene som var på trykk i magasinet og nye motiver. Utstillingen skjedde i et kunstnerdrevet utstillingslokale i Frognerveien i Oslo. Også her var besøket og responsen inspirerende.